آموزش تخصصی محتوا

برگزاری دوره‌های آموزشی

فرامحتوا با توجه به تجربه و دانش اندوخته از حضور در صنعت محتوا در سال‌های اخیر، با هدف رشد و ارتقای سطح کیفی کسب‌وکارهای داخلی و همچنین افزایش دانش عمومی علاقه‌مندان در حوزه برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی بازاریابی محتوا به صورت صحیح و اثربخش، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی محتوا، سمینارهای کاربردی و همچنین کارگاه‌های عملی در حوزه بازاریابی محتوا، کرده است.

دوره های بازاریابی محتوا

ارائه دانش روز دنیا در حوزه مفاهیم و فرایندهای کلیدی بازاریابی محتوا ارائه ابزارهای کاربردی جهت پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی محتوا ارائه نمونه‌های موفق در سطح داخلی و خارجی