وبلاگ

تفاوت بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا(سنتی)

[podcast title=”بازاریابی درونگرا در مقابل بازاریابی برونگرا(سنتی)”]http://faramohtava.com/wp-content/uploads/2017/04/2-fin.mp3[/podcast] بازاریابی درونگرا(Inbound Marketing) در مقابل بازاریابی برونگرا(Outbound Marketing) آیا می‌دانستید: ۸۴ % مخاطبان ۲۵…

۰

محتوا و نکات ضروری در تدوین استراتژی آن

نکاتی که می‌تواند اثربخشی استراتژی محتوا را تضمین نماید بازاریابی محتوا در واقع زیر مجموعه‌ای از فرایند بازاریابی درونگرا می‌باشد…

۳