بازاریابی_درونگرا

بیشتر بازاریاب‌ها از ارزش بیشتر بازاریابی درونگرا نسبت به بازاریابی برونگرا صحبت می‌کنند. روش‌های بازاریابی برونگرا بیشتر روی بازاریابی مرسوم و شیوه‌های تبلیغاتی تمرکز دارد که مستلزم مواردی همچون بیلبوردهای تبلیغاتی و... است در ادامه شیوه‌های بازاریابی درونگرا و برونگرا را بررسی خواهیم کرد.

۱۲ فروردین: بازاریابی برونگرا یا بازاریابی درونگرا، کدام یک بهتر است؟

به تازگی، بیشتر بازاریاب‌ها از ارزش بیشتر بازاریابی درونگرا نسبت به بازاریابی برونگرا صحبت می‌کنند. روش‌های بازاریابی برونگرا بیشتر روی…