هفته‌نامه_شنبه

بدون داشتن استراتژی، شرکت‌ها در بازاریابی محتوا اثربخشی کمتری دارند و چالش‌های زیادی در اجرای تاکتیک‌های بازاریابی کانتنت تجربه می کنند.در این مقاله اصول کلیدی استراتژی بازاریابی محتوا و همچنین روش‌های پیشرفته برای پژوهش، اصلاح و بهبود خروجی بازاریابی محتوای تیم‌های محتوا را ذکر می‌کنیم.

۰۲ آذر: دقیق‌ترین تعریف از بازاریابی محتوا چیست؟ راهکارهای موفقیت در استراتژی بازاریابی محتوا چیست؟

بدون داشتن استراتژی، شرکت‌ها در بازاریابی محتوا اثربخشی کمتری دارند و حتی ممکن است چالش‌های زیادی در اجرای تاکتیک‌های بازاریابی…