کارگاه صفر تا صد محتوا نویسی تخصصی (ظرفیت محدود)
ثبت نام می کنم
مشاوره رایگان 88862466

لیست نمونه کارهای مجله الکترونیک

خانه » لیست نمونه کارهای مجله الکترونیک

پرونده اول ـ ترس از شکست در کارآفرینی

پرونده دوم ـ تبدیل علم به ثروت

پرونده سوم ـ کارآفرینی با رویکرد نوپای ناب

پرونده چهارم ـ تغییر در آینده کسب و کار

پرونده پنجم ـ آسیب شناسی فضای کسب و کار

پرونده ششم ـ تیم‌سازی‌ شاهراه‌ موفقیت‌ استارت‌آپ‌ها

پرونده هفتم ـ راهکارهای استارت‌آپی جذب سرمایه

پرونده هشتم ـ تجاری‌سازی فناوری نانو در صنایع

پرونده نهم ـ نوآوری باز و توسعه کسب‌وکارها

پرونده دهم ـ توسعه بازارفناوری نانودرصنایع

فرامحتوا