فراخوان جذب ایده در حوزه محتوا

هدف فراخوان

شرکت فرامحتوا قصد دارد با جذب ایده‌های برتر در حوزه‌ی تولیدمحتوا، آنالیزمحتوا، استراتژی محتوا، بسترهای ارائه محتوا و مدیریت محتوا ( وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی) را با دو رویکرد اقدام به همکاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری با ایده‌های برتر داشته باشد.

شرکت دانش بنیان
فرا محتوا