قوانین و مقررات

1. فریلنسر تعهد می‌شود موضوع قرارداد را در زمان تعیین شده اجرا و فایل‌های مربوطه را صرفاً از طریق ایمیل ذکر شده برای فرامحتوا ارسال کند.

2. فریلنسر قبول و اقرار می‌کند که داده‌ها و اطلاعات دریافتی از فرامحتوا، اطلاعات اختصاصی و محرمانه محسوب می‌شود و مالکیت آنها جزئا و کلا متعلق به فرامحتوا است و فریلنسر حق واگذاری و انتشار آنها را از هر طریق ممکن ندارد و همچنین فریلنسر تحت هیچ عنوان حق استفاده از آنها را برای خود و شرکتها و مجموعه‌های تابعه خود ندارد؛ در غیر اینصورت و در صورت تخلف از مفاد این بند از قرارداد، علاوه بر دارا بودن مسئولیت کیفری، مسئول جبران خسارات وارده به فرامحتوا نیز خواهد بود.

3. فریلنسر مسئولیت هرگونه اشتباه و خطا که منجر به عدم بهره‌برداری از محتوا را بشود می‌پذیرد و عدم نظارت فرامحتوا بر محتوا این مسئولیت فریلنسر را سلب نمی‌کند.

4. فریلنسر حق بازنشر یا استفاده مجدد یا انتقال محتوا به غیر را ندارد.

5. تولیدات مشابه یا آثاری که از منظر یک شخص متعارف نتیجه یکسانی دارد در حکم واحد بوده و هزینه واحد را خواهد داشت.

6. مسئولیت ناشی از تولیدات خلاف شرع مبین اسلام، قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یا با محتوای غیر اخلاقی و یا مواردی که شامل توهین، افترا، و غیره باشد به عهده فریلنسر خواهد بود.

7. فریلنسر متعهد می‌شود، سوالات موضوع این قرارداد را به طور اختصاصی برای فرامحتوا تهیه کند و پس از ارائه به فرامحتوا، مالکیت سوالات، متعلق به فرامحتوا خواهد بود و فریلنسر حق واگذاری آنها به غیر را نخواهد داشت؛ در غیر اینصورت فریلنسر متعهد می‌شود به فرامحتوا خسارت پرداخت کند.

8. فریلنسر با تأیید این فرم با فرآیند کار، استانداردها، منابع، فرمت ارسالی، روش ارسال سؤالات، پنالتی و شیوه محاسبه جریمه‌ها موافقیت کرده است.