فراخوان جذب ایده در حوزه محتوا
اطلاعات بیشتر
مشاوره رایگان 02188862466

smartinsight

5 راه استفاده از ugc

محتوای تولید کاربر (ugc) محتوایی است که توسط مخاطب برند (که ممکن است یک مشتری یا فقط یک مخاطب باشد) تولید شده است.

مشاهده