فراخوان جذب ایده در حوزه محتوا
اطلاعات بیشتر
مشاوره رایگان 02191097118

استراتژی محتوا چیست‌؟

خانه » استراتژی محتوا چیست‌؟

خدمات استراتژی محتوا

بازاریابی محتوا یک رویکرد استراتژیک بازاریابی است که برای جذب و حفظ مخاطب به دنبال تدوین یک برنامه مشخص و مدون تولید و توزیع محتوای ارزشمند است. تدوین سند استراتژیک بازاریابی محتوا ممکن است مسیری زمان‌بر باشد و همچنین پویایی تغییرات محیط مدت زمان اثربخشی این سند استراتژیک را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از این رو برای کاهش زمان برنامه‌ریزی، استفاده از چرخه اجرا، ارزیابی و اصلاح و نیز بهبود مستمر استراتژی متناسب با تغییرات محیطی لازم است به جای تدوین یک سند جامع بازاریابی محتوا به بخش‌های مختلف سند استراتژیک بازاریابی محتوا بعنوان تکه‌های یک پازل نگاه کنیم و از هر بخش چهارچوب استاندارد بایدها و نبایدهای محتوایی را استخراج، اجرا و به طور پیوسته ارزیابی و اصلاح کنید. در این بخش اجزای کلیدی استراتژی محتوا شامل تدوین شخصیت برند، شناسایی پرسونای مخاطب و نقشه راه محتوا به صورت مجزا در قالب خدمات استراتژیک محتوا به مخاطبان ارائه می‌شود.

شخصیت برندپرسونای مخاطبنقشه راه محتوا
اولین گام برای شروع بازاریابی محتوا، شناخت خود و تصویری است که می‌خواهید در ذهن مخاطب داشته باشید. تدوین شخصیت برند می‌تواند به محتوای شما جهت، نظم و یکپارچگی ببخشد.گام دوم شناخت ویژگی‌های مخاطب و طبقه‌بندی آنها از بعد بازاریابی محتواست. اینکه بدانید برای چه کسی با چه ویژگی‌ها محتوا می‌خواهید تولید کنید، به شما در تولید و انتشار محتوای اثربخش کمک می‌کند.نکته اساسی در بازاریابی محتوا در نظر گرفتن دغدغه‌های مخاطبان است. شناسایی آنچه در جستجوی آن هستند و رفتار رقبا در پاسخگویی به نیاز مخاطب می‌توان نقشه راه شما را در بازاریابی محتوا تعیین کند.

نقشه راه محتوا

اگر به دنبال شناخت سؤالات مخاطب، میزان پاسخ‌هایی که به سؤالات آنها در وب داده شده است هستید و می‌خواهید بدانید بیشتر بر کدام موضوع و دسته محتوایی تمرکز کنید و چگونه مخاطب را به دسته‌های دیگر محتوایی دعوت کنید؛ نقشه راه این کار را برای شما انجام می‌دهد. در واقع نقشه راه برنامه اجرایی محتواست و هر آنچه از تحقیقات پیشین به دست آمده است را به مرحله اجرا می‌رساند. مجموعه خروجی‌های این خدمت عبارتند از:

 

 • شناسایی و انتخاب کلیدواژه‌های جستجو شده توسط مخاطبان
 • بررسی و تحلیل سیر موضوعی محتوای تولید شده به زبان فارسی
 • شناسایی وب‌سایت‌های معتبر اطلاعاتی
 • تدوین اکوسیستم محتوا
 • تجزیه و تحلیل و تدوین نقشه جامع محتوا
route

با ثبت سفارش این خدمت، مراحل اجرای کار، زمان‌بندی دقیق جلسات تعاملی و جزئیات خروجی‌ها به همراه بخش‌هایی از نقشه راه‌هایی که تا کنون تدوین شده است، در پنل شما قابل مشاهده خواهد بود.

پرسونای مخاطب

boss

اگر در پی شناخت مخاطبان خود و نیازها و انتظارات اساسی آنها هستید و اگر می‌خواهید ارتباط خود را با آنها از طریق بازاریابی محتوا در بلندمدت ادامه دهید، لازم است آنها را بشناسید و از ویژگی‌ها، رفتارها و بایدها و نبایدهای آنها آگاه باشید. در این خدمت مخاطبان شما شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند، نیازها و انتظارات آنها پیش‌بینی و مورد آزمایش قرار می‌گیرند. مجموعه خروجی‌های این خدمت عبارتند از:

 

 • شناسایی دسته‌های پرسونای مخاطب
 • تعیین ترجیحات محتوایی هر دسته از مخاطبان
 • مشخص کردن دسته‌بندی موضوعی محتوا بر اساس مخاطبان
 • تدوین کارت معرفی هر طبقه از پرسونا

 با ثبت سفارش این خدمت، مراحل اجرای کار، زمان‌بندی دقیق جلسات تعاملی و جزئیات خروجی‌ها به همراه نمونه‌ای از پرسوناهایی که تا کنون تدوین شده است، در پنل شما قابل مشاهده خواهد بود.

شخصیت برند

اگر به دنبال تمایز در بازاریابی محتوا هستید و می‌خواهید مخاطب با دیدن محتوای شما متوجه شود که سبک منحصربه‌فرد شماست، لازم است برای برند خود شخصیتی با صفات، رنگ‌ها و لحن و صدای ویژه طراحی کنید. در این خدمت بر مبنای مدل‌های علمی به تعیین صفات و ویژگی‌های محتوایی می‌پردازیم و با متناسب‌سازی آن با محصول و مخاطب به برند شما کمک می‌کنیم شخصیت منحصر به فرد خود را طراحی کند. مجموعه خروجی‌های این خدمت عبارتند از:

 

 • تعیین ابعاد شخصیت برند
 • پیشنهاد الزامات محتوایی برای وب‌سایت
 • پیشنهاد الزامات قالب‌های محتوایی
brand

با ثبت سفارش این خدمت، مراحل اجرای کار، زمان‌بندی دقیق جلسات تعاملی و جزئیات خروجی‌ها به همراه بخش‌هایی از نقشه راه‌هایی که تا کنون تدوین شده است، در پنل شما قابل مشاهده خواهد بود.