فراخوان جذب ایده در حوزه محتوا
اطلاعات بیشتر
مشاوره رایگان 02191097118

روابط عمومی

روابط عمومی چه کمکی به بازاریابی محتوا می‌کند

بر اساس تعریف ارائه‌ شده توسط انجمن روابط عمومی آمریکا، روابط عمومی ارتباطی استراتژیک بین سازمان و مخاطبانش می‌باشد که هم برای سازمان و هم برای مخاطبان سودآور است. از طرفی، بازاریابی محتوا بر اساس تعریف ارائه شده توسط ...

مشاهده