فراخوان جذب ایده در حوزه محتوا
اطلاعات بیشتر
مشاوره رایگان 02191097118

شنبه

پژوهش بازاریابی محتوا این‌بار از نگاه کسب و کارها

فرامحتوا نیز در بخشی از رسالت خود برای بهبود صنعت بازاریابی محتوا در ایران، این بار در نمایشگاه الکامپ 1397 در تهران، اهمیت و جایگاه بازارایابی محتوا برای کسب‌وکارهای ایرانی را با حجم نمونه آماری قابل توجه، مورد پژوهش و بررسی قرار داد.

مشاهده